Booking

Tak for din interesse i at spille i Holbæk Jazzklub.

Jazzklubben booker primært professionelle musikere og bands på et højt kunstnerisk niveau. Den musikalske profil er ”moderne jazz” som den spilles i dag, defineret i videste forstand. Programmet sammensættes ud fra et bredt sæt kriterier, herunder kvalitet, aktualitet og alsidighed, for i sidste ende at munde ud i varieret jazzmusik af høj kvalitet, som taler til publikum.

Vi arrangerer omkring 12-14 koncerter om året. Det betyder at vi ikke kan tilbyde alle der henvender sig en aftale - desværre - men vi bestræber os på at nå ud i alle hjørner af jazzen over tid. 

Vi arbejder med et forårs- og efterårsprogram som vi planlægger 6-9 måneder i forvejen. Du kan se de kommende arrangementer det næste halve års tid på vores programoversigt.

Kontakt:

Du kan kontakte os (udelukkende) via vores mail: holjazz@gmail.com.

Vi forsøger at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt, medmindre de helt åbenlyst er genereret automatisk eller falder uden for vores profil.

Bookingopgaven varetages af vores bookingudvalg i fællesskab og henvendelser til enkelte bestyrelsesmedlemmer øger ikke chancerne for at komme i betragtning ligesom vi heller ikke opererer med ventelister oa.. Bemærk endvidere at kommentarer som "flot musik", "spændende" osv. ikke er det samme som en aftale.

Vi er en lille klub med begrænsede midler, og kan derfor som udgangspunkt heller ikke tilbyde ekstraordinære honorarer. Derimod sætter vi en ære i at behandle musikerne godt, herunder at servere en middag umiddelbart inden koncerten - hvilket vi er berømt for i musikerkredse. Vi forventer til gengæld at du/I er behjælpelig med relevant pressemateriale såsom tekst/billeder/lyd og videoklip ligesom at musikerne, er dem der fremgår af det tilsendte PR materiale (og kontrakten naturligvis).

Med venlig hilsen
HJK bookingudvalg
  

HOLBÆK JAZZKLUB
støttes af:

 
Grand Vinhandel / Vinoble • Nordvestnyt • Gaya Musik
Ulfoss Plastic A/S • Sydbank • BoligOne v. Ole S.Jensen
SuRi • Sidesporet • Brogaard Skrædderi
Sinatur.dk • Kulturbiografen Frysehuset • Rosendahls, Holbæk

Samarbejdspartnere:
Holbæk Kulturskole • Musikhus Elværket • Statens Kunstfond
Gyllingskilte.dk • Jazz Danmark • AktivPartner Reklamebureau
Nordea-fonden • Holbæk Bibliotek • Holbæk Kommune