Info

 

Holbæk Jazzklub, som har eksisteret siden 1955 og i sin nuværende form siden 1996, er en ikke kommerciel forening hvis formål det er at præsentere jazz med danske og udenlandske kunstnere af høj kvalitet, for derigennem både at give publikum gode musikalske oplevelser og udbrede kendskabet til jazz i almindelighed, men også at virke som inspiration for det lokale musik- og kulturliv.

Adresser mm.:

Koncertsted:

Musikhus Elværkets lille scene
Gasværksvej 9
4300 Holbæk
NB! Ikke postadresse

Postadresse og information:

Holbæk Jazzklub
v. Michael M. Jurcenoks
Markedsgade 3, st. th
4300 Holbæk
holjazz@gmail.com

Billetbestilling og forsalg:

Online via de enkelte programomtaler her på siden.
Resterende billetter sælges ved indgangen fra ½ time før koncertstart
Der ydes en særlig ungdomsrabat på 50 kr. på billetten - dog ikke ved køb i forsalg.

 

Medlemskab mm.:

Medlemskab af jazzklubben er ikke obligatorisk men udover at støtte klubben udleveres en gratis øl/vand pr. arrangement ved forevisning af gyldigt medlemskort.

Kontingentet udgør 120 kr. årligt og  60 kr. for unge under 21 år og unge med studiekort.

Indmeldelse kan ske ved indbetaling via netbank reg. nr. 1726 konto 0728 606 037 eller i døren.

Generalforsamling og vedtægter:
 

Jazzklubbens generalforsamling afholdes hvert år senest medio februar måned ifølge vedtægterne. Ofiiciel indkaldelse sker her på siden og ved annoncering i pressen - desuden via nyhedsbreve, trykt programmateriale og lign..

Holbæk Jazzklubs vedtægter kan downloades >> her

 

Bestyrelse :

Formand: Michael M. Jurcenoks
Næstformand: Mikkel Kierkegaard
Sekretær: Bent Mortensen
Kasserer Knud Jørgen Jensen
Ole Schramm
Joy Benzon
Bo Holmsgaard

Revisor: Orla Hansen


 

HOLBÆK JAZZKLUB
støttes af:

 
Grand Vinhandel / Vinoble • Nordvestnyt • Gaya Musik
Ulfoss Plastic A/S • Sydbank • BoligOne v. Ole S.Jensen
SuRi • Sidesporet • Brogaard Skrædderi
Sinatur.dk • Kulturbiografen Frysehuset • Rosendahls, Holbæk

Samarbejdspartnere:
Holbæk Kulturskole • Musikhus Elværket • Statens Kunstfond
Gyllingskilte.dk • Jazz Danmark • AktivPartner Reklamebureau
Nordea-fonden • Holbæk Bibliotek • Holbæk Kommune