...bliv jobber !!

Afviklingen af koncerter m.m. sker med frivillig/ulønnet arbejdskraft fra bestyrelse og "jobbere" - men vi har hårdt brug for nogle flere hænder!!

Som du ser er det en ulønnet glæde at være "jobber" - men vi byder dog ofte på lidt at spise og drikke ligesom der udleveres en fribillet til brug ved et senere arrangement. 

Typisk mødes vi nogle timer inden koncertstart og får sat stole og borde frem, hjulpet musikerne med at stille op, sat øl og vand på køl osv. Under koncerten skal døren og baren passes og aftenen slutter med optælling og oprydning. Der er dog normalt masser af "fritid" undervejs til at nyde musikken og almindeligt socialt samvær.

Til en koncert vil der altid være min. 2 bestyrelsesmedlemmer (arrangementsansvarlige) tilstede som har det overordnede ansvar for at alt klapper. Et arrangement på intimscenen kræver derudover 2-3 jobbere - lidt flere når vi er i den store sal.

Så kan vi lokke dig til en indsats i et spændende jazzmiljø - enten blot for at stå til rådighed på jobberlisten eller vil du melde dig til et specifikt arrangement, så giv en melding tilbage på holjazz@gmail.com.

Her kan du gå ind og se "bemandingen" på de enkelte arrangementer  
- vi bliver selvfølgelig rigtig glade hvis du melder dig til en af de koncerter der ikke er fyldt op.

Vi glæder os til at se dig - også som almindelig publikummer!  

HOLBÆK JAZZKLUB
støttes af:

 
Grand Vinhandel / Vinoble • Nordvestnyt • Gaya Musik
Ulfoss Plastic A/S • Sydbank • BoligOne v. Ole S.Jensen
SuRi • Sidesporet • Brogaard Skrædderi
Sinatur.dk • Kulturbiografen Frysehuset • Rosendahls, Holbæk

Samarbejdspartnere:
Holbæk Kulturskole • Musikhus Elværket • Statens Kunstfond
Gyllingskilte.dk • Jazz Danmark • AktivPartner Reklamebureau
Nordea-fonden • Holbæk Bibliotek • Holbæk Kommune