Torsdag d. 6. maj åbnede kulturlivet igen!!

Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer.

Dog er vi lidt udfordret af, at Elværket pt. er testcenter, men vi har indgået et samarbejde med Sidesporet om, at låne Rotationen indtil videre, så vi klarer os.

Et coronapas er en dokumentation for, at du enten er færdigvaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer – så HUSK CORONAPAS.