concert-768722_1920

Mandag d. 18. marts kl. 17:30 2024 – Musikhus Elværket

Generalforsamlingen er indkaldt til behandling af følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent:
  2. Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændring jvf. nedenstående.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2024

 

Bestyrelsen foreslår ændring i § 6. Nuværende ordlyd:

§6

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder og protokollen

underskrives af vedkommende sammen med formanden eller den fungerende

formand.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage midlertidig udelukkelse af medlemmer. En

sådan udelukkelse skal, for at blive endelig, godkendes af den førstkommende

generalforsamling, hvor den udelukkede har ret til at fremføre sine bemærkninger

vedrørende udelukkelsen.

Foreslås ændret til følgende:

§6

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder og protokollen

godkendes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage midlertidig udelukkelse af medlemmer. En

sådan udelukkelse skal, for at blive endelig, godkendes af den førstkommende

generalforsamling, hvor den udelukkede har ret til at fremføre sine bemærkninger

vedrørende udelukkelsen.

Du kan læse vores vedtægter her