BLIVE SPONSOR

Det er Holbæk Jazzklubs intension at vægte forholdet mellem sponsor og sponsormodtager således, at begge parter høster frugter af samarbejdet.

Som sponsor yder man et bidrag ud fra et kommercielt syn samt – bl.a. tilfældet med Holbæk Jazzklub – ud fra et ønske om at støtte en lokal kulturinstitution og generelt deltage i støtten til det lokale kulturliv.

Et sponsorår (tegningsperiode) følger kalenderåret

Der kan vælges mellem:

 • Kontantsponsorer der yder kontant kr. 4.000,- pr. år.
 • Ydelsessponsorer der leverer ydelser svarende til kr. 4.000,- pr. år.
 • Hovedsponsorer omfatter større sponsorater f.eks. til enkeltkoncerter eller særlige aftaler.
 • Ad hoc sponsering til forskellige relaterede formål.

Udbytte:

 • Sponsoren modtager et ”Sponsoradgangskort” gældende for to personer til jazzklubbens koncerter i den aktuelle tegningsperiode. Gælder også for 1 genstand pr. person. (glas vin, øl eller vand).
 • 8 fribilletter* gældende til periodens koncerter. (Til f.eks. brug for medarbejder, venner og bekendte m.v.)
 • Mindst én gang i tegningsperioden inviteres der til en større koncert hvor der oprettes ”Sponsor Lounge”.
  Der serveres vin, øl, vand og canapeer. Der udsendes skriftlig invitation.
 • Obs!
  Ved en af de større koncerter i tegningsperioden udtrækkes, blandt de tilstedeværende sponsorer, forskellige præmier skænket af ydelses- og ad hoc sponsorerne.
  (NB: Max. 1. gevinst pr. sponsor og præmien –  kan ikke vindes af giveren).

Kreditering:

 • Opslag i koncertlokalet, hvor sponsorerne listes op samt på vores gadeskilt.
 • Sponsorerne nævnes på Holbæk Jazzklubs hjemmeside, de nævnes på de trykte programmer der trykkes halvårligt samt i et link i vores nyhedsmails, der sendes til mere end 700 modtagere forud for hvert arrangement.

Holbæk Jazzklub afholder 12 – 16 koncerter årligt og alt klubarbejde er ulønnet. Men uden hjælp fra sponsorer og andre støtter, kan vi ikke videreføre vore ambitioner.

Holbæk Jazzklub håber, at nærværende information vil blive positivt overvejet med henblik på tegning af et sponsorat.

Grand Vinhandel / Vinoble

Ahlgade 48

4300 Holbæk

Tlf.  5943 0997

holbaek@vinoble.dk

Brogaard Skrædderi

Smedelundsgade 22E

4300 Holbæk

5943 1204

info@brogaard1947.dk

Ulfoss Plastic A/S

Spånnebæk 25

4300 Holbæk

Tlf. 5643 5700

ulfoss@ulfoss.dk

Kulturbiografen Frysehuset

Parallelvej 35

4300 Holbæk

Tlf. 5943 0528

kulturbiografen@sidesporet.dk

Foreningen Sidesporet

Ahlgade 1B

4300 Holbæk

Tlf. 5944 2919

info@sidesporet.dk

Restarant SuRi

Havnevej 5

4300 Holbæk

Tlf. 5944 0610

info@suri.dk

Sydbank

Ahlgade 63

4300 Holbæk

Tlf. 7437 4855

sjaelland@sydbank.dk

Dragsholm Allé

4535 Hørve

Tlf. 5965-3300

info@dragsholm-slot.dk

K.P. Danøsvej 3

4300 Holbæk

Tlf. 70 275 600

info@onprint.dk