Om os

Om Holbæk Jazzklub

Holbæk Jazzklub, som har eksisteret siden 1955 og i sin nuværende form siden 1996, er en ikke-kommerciel forening hvis formål det er at præsentere jazz med danske og udenlandske kunstnere af høj kvalitet, for derigennem både at give publikum gode musikalske oplevelser og udbrede kendskabet til jazz i almindelighed, men også at virke som inspiration for det lokale musik- og kulturliv.

Den daglige drift af Holbæk Jazzklub bliver varetaget af en bestyrelse. Bestyrelsen, der vælges blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling, består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Derudover drives arrangementerne blandt andet af frivillige – kaldet ”jobbere”.

Jazzklubbens generalforsamling afholdes hvert år senest medio februar måned ifølge vedtægterne. Officiel indkaldelse sker her på siden og ved annoncering i pressen – desuden via nyhedsbreve, trykt programmateriale og lign.

Genre

Den musikalske profil er ”moderne jazz” som den spilles i dag, defineret i videste forstand. Programmet sammensættes ud fra et bredt sæt kriterier, herunder kvalitet, aktualitet og alsidighed, for i sidste ende at munde ud i varieret jazzmusik af høj kvalitet, som taler til publikum.

Venue

Musikhus Elværk, Gasværksvej 9, 4300 Holbæk

  • INTIMSCENEN 1. sal (bagindgangen) – max. 100 gæster
  • STORE SAL stuen – max. 500 gæster
Postadresse

Holbæk Jazzklub

v. Michael M. Jurcenoks

Markedsgade 3, st.th.

4300 Holbæk

Nancy Harms Quartet – søndag d. 25. november 2018

Kommende koncerter
Køb/forny medlemsskab 2024
Køb gavekort til Holbæk Jazzklub