Booking

Weather Report Project – 6. december 2018

Tak for din interesse i at spille i Holbæk Jazzklub.

Jazzklubben booker primært professionelle musikere og bands på et højt kunstnerisk niveau. Den musikalske profil er ”moderne jazz” som den spilles i dag, defineret i videste forstand. Programmet sammensættes ud fra et bredt sæt kriterier, herunder kvalitet, aktualitet og alsidighed, for i sidste ende at munde ud i varieret jazzmusik af høj kvalitet, som taler til publikum.

Vi arrangerer omkring 12-14 koncerter om året. Det betyder, at vi ikke kan tilbyde alle der henvender sig en aftale – desværre, men vi bestræber os på at nå ud i alle hjørner af jazzen over tid.

Vi arbejder med et forårs- og efterårsprogram, som vi planlægger 6-9 måneder i forvejen. Du kan se de kommende arrangementer det næste halve år på vores koncertoversigt.

Kontakt:

Du kan kontakte os (udelukkende) via. vores mail. Henvendelser på Facebook, Instragram o.lign. vil ikke blive besvaret.

Vi forsøger at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt, medmindre de helt åbenlyst er genereret automatisk eller falder uden for vores profil.

Bookingopgaven varetages af vores bookingudvalg i fællesskab, og henvendelser til enkelte bestyrelsesmedlemmer øger ikke chancerne for at komme i betragtning, ligesom vi heller ikke opererer med ventelister o.lign. Bemærk endvidere at kommentarer fra os som: “flot musik”, “spændende” osv. ikke er det samme, som en aftale.

Vi er en lille klub med begrænset midler, og kan derfor som udgangspunkt heller ikke tilbyde ekstraordinære honorarer. Derimod sætter vi en ære i at behandle musikerne godt, herunder at servere en middag umiddelbart inden koncerten – hvilket vi er berømt for i musikerkredse. Vi forventer til gengæld, at du/I er behjælpelig med relevant pressemateriale såsom tekst/billeder/lyd og videoklip, ligesom at musikerne er dem, der fremgår af det tilsendte PR materiale (og kontrakten naturligvis).

Med venlig hilsen
HJK bookingudvalg

Musikhuse Elværket
Teknik og faciliteter
Fremsendelse af PR-materiale