tagenter

”Nu får Holbæk sin Jazzklub” – med denne overskrift kunne man i en byens aviser læse om seks unge jazz-interesserede, der havde planer om at starte en jazzklub i Holbæk. Avisen omtaler den store interesse for jazz, der netop i disse år (1955) er tiltagende, hvilket også antallet af jazzklubber der oprettes i landet viser.

Seks unge Holbæk jazzfans har fundet sammen og taget initiativet til at oprette, eller rettere ”genoplive”, oprettelsen af en jazzklub i Holbæk. Der har nemlig tidligere været jazzklubber i Holbæk. Avisen skriver også, at flere sagkyndige, blandt andre musikhandler og musikdirektør Camillo Jen- sen, har lovet at bistå med gode råd, da han også havde tilknytning den tidligere jazzklub.

Stiftende generalforsamling
Tirsdag den 30. august 1955 var der indkaldt til stiftende generalforsamling på Hotel Isefjord, hvor omkring 60 unge var mødt frem. Den valgte dirigent Bengt Hansen gav ordet til formanden for arbejdsudvalget Finn Kragerup, der gennemgik de planer og tanker man havde for jazzklubbens aktiviteter. Om klubbens formål sagde han blandt andet, at man ønskede at danne en klub, hvor det var muligt at samle og dyrke den musik medlemmerne interesserede sig for. Dette kunne ske i form af ”mekanisk og levende musik”, samt ved foredrag og causerier. Finn Kragerup nævnte endvidere ”de traditionelle bal” undgås næppe.
Holbæk Jazzklub blev stiftet og klubbens første bestyrelse kom til at bestå af:
Finn Kragerup, formand – Tage Olsen, næstformand – Vagn Jørgensen, kasser – samt bestyrelsesmedlemmerne Hans Gjødsbøl og Poul Rossing.

Holbæk Jazzklub (HJK) anno 1955 var nu en kendsgerning – klubkontingentet var fire kroner i kvartalet og mindste alderen for medlemskab blev sat til 15 år.

Første bestyrelsesmøde
Den 2. september 1955 holdt den nystiftede jazzklub sit første bestyrelsesmøde hvor formanden startede med at oplæse et brev fra Dansk Musikerforbund (DMF) i Holbæk, der bad om et møde vedrørende HJK’s fremtidige forhold til DMF. Formanden kunne også fortælle, at han havde lavet en aftale med et orkester fra Roskilde, som skulle fungere som ”husorkester” indtil man kunne danne sit eget.

Første arrangement
Det første arrangement på klubbens program var ”Grammofoncauseri og koncert”, hvor formanden Finn Kragerup havde valgt emnet ”Hvad er jazz” krydret med afspilning af egne jazzplader.
Den første plade der blev spillet var nummeret American Patrol med Glenn Millers orkester – her understregede foredragsholderen at dette ikke var jazz! Derefter var det plader med bl.a. Sidney Bechet – Louis Armstrong – Johnny Dodds m.v.
Aftens sluttede med en halv times koncert hvor et band bestående af Finn Kragerup, guitar – Ole Simonsen, piano og Knud Mortensen på bas spillede.

Dansk Musikerforbund og Jazzen
Dansk Musikerforbunds lokal afdeling havde som tidligere nævnt bedt om et møde med HJK for at høre den nye klubs fremtidige forholdende til DMF. Den 27. september 1955 blev der afholdt et møde mellem partnerne, hvor formanden Finn Kragerup endnu en gang fortalte om foreningens formål, hvilket var at fremme interessen for jazz, og at man håbede på at kunne præsentere levende musik i størst muligt omfang – herunder eget husorkester.
DMF svarede, at hvis klubben skulle have et amatørorkester meget gerne så, at der blev lavet en kontrakt med HJK. Denne kontrakt skulle blandt indeholde, at HJK ved bal-arrangementer skulle engagere musikere fra DMF til at spille til dansen. Denne formulering kunne formanden naturligvis ikke gå med til, og der opstod en større diskussion, hvor DMF sagde at man i så fald ville indlede en blokade af HJK, hvis man lod et amatørorkester spille til dans. Klubbens ville desuden ikke kunne få optræden af professionelle musikere.
Da HJK allerede havde planlagt klubbens første jazzbal til den 1. oktober hastede det med at finde en løsning i stil med den der allerede fandtes med andre af landets jazzklubber. Der blev til lejligheden fundet en løsning, men det var ikke sidste gang at DMF og HJK kom på kollisionskurs.

I løbet af det halve år klubben allerede havde eksisteret, havde den så småt fundet en arbejdsrytme i de aktiviteter man præsenterede for sine medlemmer. Det var i stor udstrækning grammofoncauserier, foredragsaftener, fælles transport til jazzkoncerter i København samt jazzbal, hvor det indtil nu havde været mere eller mindre lokale musikere som havde underholdt.

Året 1955 sluttede med et jazzbal, hvor en gruppe bestående af Finn Kragerup, guitar – Jørgen Kragerup, klarinet – Ole Simonsen, piano – Knud Mortensen, bas og Poul Rossing på trommer spillede for publikum.

Året 1955
Holbæk Jazzklub lagde ud med et arrangement, hvor man præsenterede danmarksmestrene i jitterbug for klubbens nu 200 medlemmer. Det var en imponerende opvisning, som blev styret af danselærer Knud Berg, og som afslutning på aftenen spillede klubbens egen sekstet til dansen.

Tiden var nu kommet til at HJK skulle præsentere sin første offentlige koncert med professionelle musikere. Det foregik på Hotel Isefjord den 13. februar 1956, hvor klubben havde engageret Torben Ulrich og hans New Orleans band som bestod af: Torben Ulrich, klarinet – Arvid Meyer, trompet – Ole Christiansen, bas og Thor Seleher – trommer. Som en overraskelse præsenterede Torben Ulrich yderligere tre på scenen, nemlig Dr. Vinding fra Nykøbing på klaver og hans 13-årige datter Lone sang blandt andre nummeret ”Any Woman Blues” med stort talent. Desuden spillede John Darville fra København på sin trombone.

Det var klubbens hidtil største arrangement med 200 fremmødte, men rent økonomisk blev det ikke nogen succes.

Halvårlig generalforsamling
Klubbens første halvårlige generalforsamling blev holdt den 11. april 1956, hvor der valgtes tre nye bestyrelsesmedlemmer da Vagn Jørgensen og Hans Gjødsbøl skulle aftjene deres værnepligt, og næstformanden Tage Olsen, der ønskede at træde tilbage af ”familiære grunde”, som han kaldte det! Bestyrelsen var derefter: Finn Kragerup, Poul Rossing, Helmer Hansen og Niels Erik Meyer.
Om det var de første spæde tegn på, at der var lidt mudren i krogene skal være usagt, men formentlig har der allerede været optakt til et eller andet hvilket kom til udtryk et halv års tid senere.

Ordinær årlig generalforsamling
Den 19. september 1956 afholdt HJK sin ordinære generalforsamling. Efter gennemgang af de obligatoriske punkter på dagsordenen, udviklede der sig en heftig diskussion mellem blandt den siddende bestyrelse og Tage Olsen, hvor sidstnævnte bebrejdede bestyrelsen, at man ikke arbejdede godt nok sammen. Endvidere mente han, at man så for få nye ansigter i form af orkestre til klubbens arrangementer. Et andet emne der dukkede op var også, at man ikke følte at den traditionelle jazz blev tilgodeset i klubben – dette set i lyset af, at der faktisk uden for klubbens regi fandtes et traditionel jazzorkester i Holbæk som var villige til at tilslutte sig HJK.

Debatten blev så heftig, at dirigenten måtte bede talerne om at holde inde, men man må konstatere at HJK nu bestod af to musikalske fløje – modernister og traditionalister. Man gik derefter over til at få valgt en bestyrelse som blev: Finn Kragerup, E. Dalgaard, Lis Clausen, Poul Sørensen og Poul Erik Andersen.

New Orleans aften
Måske set i lyset af de musikalske synspunkter der blev trukket frem under generalforsamlingen, afholdes der den 8. december 1956 ”New Orleans”-aften i Holbæk Jazzklub, hvor følgende orkestre spillede:

Cap Horn Syncopaters fra Nyhavn – Jan Lindenbergs Dixieband fra Hillerød, og premiere på Holbæk Jazzklubs eget New Orleans orkester ”South Side Stompers” under ledelse af Helmer Fjalland. De øvrige musikere i bandet var Poul Erik Andersen, klarinet – Erling Karlsen, trombone – Flem- ming Nøhr, piano – Poul Sørensen, banjo – Jens Hermann, bas og Carsten Møller på trommer.

Formandsskifte
På den ordinære generalforsamling den 3. september 1957 gennemgår klubbens formand gennem to år Finn Kragerup årets aktiviteter, hvor han blandt kommer ind på, at han føler at der nu er nået en balance mellem den moderne og den traditionelle fløj. Endvidere meddeler han, at på grund af sit arbejde ser sig nødsaget til at træde tilbage som formand, hvilket fik E. Dalgaard til at foreslå, at man gjorde Finn Kragerup til Holbæk Jazzklubs første æresmedlem, hvilket alle var enige om.

Efter 2 år var Holbæk Jazzklub nu en realitet og klubben havde på de to år også skabt sig ry i de professionelle jazzkredse. Finn Kragerup kunne således med god samvittighed træde tilbage, og lade den nye formand der allerede ventede i kulissen træde til – Tage Olsen.

Resten er historie….

Erik F. Andersen (EFA) – formand 2013-2017